Dynamika koloru według Helli Jongerius

Żyjemy otoczeni kolorami, które wpływają na nasz sposób doświadczania rzeczywistości. Pytanie, czy sposób, w jaki się to dzieje, jest właściwy. Hella Jongerius, ceniona holenderska projektantka, podaje w wątpliwość poprawność odczytywania…