Search

Luca Curci Architects | Miasta przyszłości

Organic City

Włoska pracownia Luca Curci Architects zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z projektowaniem architektury. Poczynając od skomplikowanych zagadnień – obliczeń strukturalnych i planowania bioklimatycznego i ekologicznego, przez konsolidację i restrukturyzację, architekturę i restaurację monumentalną, a kończąc na bliższym nam projektowaniu urbanistycznym, planowaniu przestrzeni rekreacyjnych i sportowych, projektowaniu mebli i wnętrz oraz wzornictwem przemysłowym. Na jakość naszego życia duży wpływ ma jakość architektury, w której żyjemy i która nas otacza. Projekty studia opierają się głównie na relacji między człowiekiem a środowiskiem. Efektem tego założenia właśnie jest architektura, w której indywidualne dobro i zrównoważenie środowiskowe są ściśle powiązane.

Desert City

Desert City

Propozycja pracowni Luca Curci Architects na zrównoważony sposób życia na pustyni. Projekt zrodził się z interpretacji koncepcji granicy, pomyślanej nie tylko jako linia dzieląca dwa miejsca, ale jednocześnie jako punkt łączący przestrzeń prywatną i publiczną. Projekt ma na celu stworzenie stylu życia charakteryzującego się oszczędnością energii, usprawnieniem zasobów, poszanowaniem przyrody i poprawą relacji międzyludzkich. Proponuje wspólnotę opartą na nowych cechach i tożsamościach społecznych, modelu społeczno-ekonomicznym ukierunkowanym na współpracę i współwłasność ludzi. Chodzi zatem tak naprawdę o stworzenie społeczności zrównoważonych.

Desert City

Mamy tu trzy warianty budynków, od małych jedno- lub dwurodzinnych po obiekty mieszczące 2.000 do 5.000 osób. W nich właśnie przewidziano na obiektu usługowe, miejsca pracy, centra kulturalne i społeczne. Natomiast średniej wielkości budynki miałyby funkcjonować jako, między innymi, ośrodki badawcze.

Desert City

Desert City to skupisko społeczności, która dąży do osiągnięcia rozwoju z poszanowaniem zasobów i cech środowiska, w którym żyją. Budynki będą wykonane z naturalnych, ekologicznych materiałów pozyskiwanych lokalnie. Ponadto projekt ma na celu optymalizację wykorzystania elementów pustynnych – słońca i wiatru, do zaopatrzenia w energię. Założono zrównoważone zużycie wody dzięki ponownemu wykorzystaniu ścieków, odzyskiwaniu wody deszczowej i produkcji wody pitnej odsolonej energią słoneczną. Oczywiście kwestia odpadów jest jasna – recycling i kopmostowanie.

Desert City

Organic City

Studio Luca Curci Architects posłużyło się przestrzenią Zatoki Perskiej przygotowując projekt oparty na koncepcji miasta organicznego. Budynki ekologiczne stają się częścią nowego megalopolis, łącząc elementy mieszkalne z biznesem, przestrzenie handlowe z rekreacyjnymi, a miejscami kulturalne z życiem towarzyskim. Celem jest stworzenie wspólnego miejsca, w którym ludzie będą mogli żyć, spotykać się, uczyć, pracować, bawić i tworzyć nową mieszankę kultur.

Organic City

Projekt jest zorganizowany w dwóch grupach: organiczne budynki na ziemi i „księżyce” nad morzem. Wszystkie są połączone ze sobą drogami, parkami i biegnącymi wzdłuż nich ulicami. Agregacje na ziemi są futurystyczne i mają organiczne kształty. „Księżyce” na morzu są podzielone na 3 rodzaje: mniejsze to prywatne rezydencje z własnym dojściem do morza i powietrza. Środkowe „księżyce” to hotele, do których można dotrzeć drogą morską, ziemną i powietrzną. Z kolei największymi „księżycami” są rezydencje, hotele i prywatne apartamenty.

Organic City

Całkowita powierzchnia organicznego budynku pomieści ponad 150.000 mieszkańców, a aż jej połowę przeznaczono na tereny zielone i łączniki, przestrzenie otwarte do wspólnego użytku. Ponad 800.000 metrów kwadratowych zarezerwowano dla hoteli, stref spa i wellness. Zaprojektowano 6.300.000 metrów kwadratowych centrów handlowych, galerii, muzeów, a kolejne 4.500.000 metrów kwadratowych pomieści miejsca pracy. Dalsze 600.000 metrów kwadratowych przeznaczono na rezydencje, biura oraz przestrzenie publiczne i komercyjne. Najwyższy budynek osiągnie 470 metrów, natomiast kolejne dwa będą odpowiednio niższe. Wysokość najwyższego „księżyca” na morzu wyniesie 190 metrów, drugiego 115 metrów, a trzeciego 90 metrów.

Organic City

Vertical City

Projekt Luca Curci Architects łączy zrównoważony rozwój z gęstością zaludnienia i ma na celu zbudowanie miejskiego budynku o zerowym zużyciu energii. Wychodząc od analizy współczesnego wieżowca, pomyślanego jako element zwarty, gładki i wyobcowany z otaczającej przestrzeni, projekt na nowo go zinterpretował. Mówimy tu więc o otwartej strukturze, wyposażonej w tereny zielone na każdym poziomie, naturalne światło i wentylację. Ta nowa interpretacja pozwala jej mieszkańcom na uzyskanie zdrowszego stylu życia w połączeniu z elementami naturalnymi, przemyślenie tradycyjnej koncepcji społeczności i społeczeństwa.

Luca Curci

Struktura budynku opiera się na modułowym prefabrykowanym elemencie konstrukcyjnym, który jest powtarzalny zarówno w poziomie, jak i w pionie. Kształt elementu konstrukcyjnego tworzy sieć trójwymiarową, która podtrzymuje każde kolejne piętro. Membrana fotowoltaiczna, która otacza konstrukcję, dostarcza energię elektryczną dla całego budynku. Nadmiar energii   może być wykorzystywany przez inne budynki, także te na kontynencie.

Luca Curci

Miasto przyszłości Luca Curci Architects

Perforacja na całej powierzchni budynku umożliwia cyrkulację powietrza i światła na każdym poziomie, a w wolnych przestrzeniach znajdują się zielone, pionowe ogrody. Zielone strefy rozciągają się na całą wieżę, jako obszar spotkań i życia społecznego. Projekt składa się z 10 nakładających się na siebie modułowych warstw. Osiąga wysokość 750 metrów, 180 pięter, o całkowitej objętości 3.750.000 metrów sześciennych. Może zatem pomieścić do 25.000 osób, a powierzchnie zielone zajmą ponad 200.000 metrów kwadratowych. Łącznie z ogólnodostępnym ogrodem na szczycie budynku. Każda modułowa i powtarzalna warstwa ma wysokość 72 metrów i średnicę całkowitą 155 metrów, z czego 120 metrów pustej przestrzeni wewnątrz budynku.

Luca Curci

Rezydencje mają różne rozmiary i kształty na każdym piętrze i obejmują apartamenty, mieszkania dwupoziomowe i wille.
Budynek zakotwiczony w morskim dnie posiada także wiele poziomów pod powierzchnią wody. Tutaj przewidziano parkingi, pomieszczenia techniczne, ale także obiekty jak spa czy siłownie. Podwodne widoki zarezerwowano dla pokoi hotelowych i centrów mediacyjnych.

Luca Curci

Do Vertical City dojedziemy morzem, lądem lub powietrzem. Budynek na poziomie morza wyposażono w doki i trzy morskie bramy. Dzięki temu duże statki nie zagrożą bezpieczeństwu mniejszych, prywatnych jednostek pływających w wewnętrznej zatoce. Most umożliwia dotarcie do obiektu elektrycznym samochodem, a dodatkowo na szczycie wieży znajdzie się lądowisko dla helikopterów. Vertical City to modułowa interpretacja idei współczesnego miasta. I możliwa przyszłość.

 

 

Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close