Search

W ogrodzie wodnym biotopu sztuki

w ogrodzie junya-ishigami-associates-art-biotop-water-garden_01

Junya Ishigami stworzył niezwykły krajobraz u podnóża japońskich gór Nasu. Przestrzeń tą zatytułował Ogród wodny biotopu sztuki, a imponujący efekt zaciera granice między architekturą, architekturą krajobrazu, sztuką i ekologią. Starannie wymodelowane środowisko stworzono w oparciu o najnowsze technologie. Jednak dzieło jest zarówno bardzo sztuczne, jak i niezaprzeczalnie naturalne. To żywy organizm, który rośnie i zmienia się dzięki własnej, nieodłącznej dynamice. Można powiedzieć, że czas także odgrywa tu rolę ogrodnika. Krajobraz w ogrodzie określają bowiem zarówno jego dawne cechy, obecne interwencje jak i przyszłe elementy.

w ogrodzie junya-ishigami-associates-art-biotop-water-garden_02

Emocje w ogrodzie sztuki

Junya Ishigami otworzył swój ogród wodny latem 2018 roku, natomiast teraz projekt zdobył Nagrodę Obla, przyznaną po raz pierwszy. Ogromna skala projektu objęła przeniesienie całego lasu, drzewo po drzewie. Tym wysiłkiem artysta podkreślił wielki szacunek i troskę o środowisko. Jego podejście to rzeźbienie przestrzeni bez narzucania i użycia obiektów budowanych. Opiera się przede wszystkim na emocjach i wrażeniach widza oraz na kontekście i walorach otoczenia. W rezultacie powstaje bardzo poetycki krajobraz, który wywiera niesamowite wrażenie na gościach.

w ogrodzie junya-ishigami-associates-art-biotop-water-garden_03

Szacunek dla przyrody

Ishigami zaprasza zarówno odwiedzających, jak i profesjonalistów z dziedziny architektury, do lepszego zrozumienia i poszanowania środowiska naturalnego. Interakcja widza z przyrodą pokazuje jak można pozostawić na niej swój ślad, równocześnie jej nie niszcząc. Martha Schwartz, przewodnicząca jury nagrody Obel komentuje: „

Architektura Ishigamiego to architektura przestrzeni, a nie przedmiotu, co stanowi odejście od architektury konwencjonalnej. Odrzuca on ideę architektury jako zbudowanej, utylitarnej struktury. Odwraca zwykły proces, gdzie najpierw się buduje, a potem, o ile w ogóle, zajmuje się krajobrazem. Zamiast tego, dzięki projektowi „ogród wodny”, Ishigami pozwala nam się zastanawiać: czy to architektura, architektura krajobrazu czy sztuka? ”

w ogrodzie junya-ishigami-associates-art-biotop-water-garden_04

Nagroda Obla

Nagroda Obla to nowa międzynarodowa nagroda za osiągnięcia architektoniczne przyznawana corocznie przez fundację Henrika Frode Obla. Jej wartość to 100,000 € oraz dzieło Tomasa Saraceno. Wyróżnienie na celu uhonorowanie najnowszych i najwybitniejszych przykładów architektury na całym świecie. Jednak tylko takich, które oferują przełomowe rozwiązania pilnych problemów. Nagrodę tą przyznaje się za prace lub projekty z ostatnich pięciu lat. Może trafić do architekta lub grupy architektów za projekt manifestu do planu głównego i obejmować budynki, projekty krajobrazu oraz wystawy.

w ogrodzie junya-ishigami-associates-art-biotop-water-garden_05

Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close