Search

Bioróżnorodność dziś obchodzi swój dzień

bioróżnorodność nodus lion

Światowy dzień dzikiej przyrody, obchodzony 3 marca, świętuje bioróżnorodność na naszej planecie. A wszystko zaczęło się 20 grudnia 2013 roku, gdy na 68. sesji Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (UNGA) ustaliło nowe święto. Termin podyktowała data podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w 1973 roku. Światowy dzień dzikiej przyrody stał się obecnie najważniejszym światowym dorocznym wydarzeniem poświęconym dzikiej przyrodzie.

Big Leaf bioróżnorodność Nodus
Big Leaf | projekt: Matali Crasset

Światowy dzień dzikiej przyrody obchodzimy w 2020 roku pod hasłem „Utrzymanie życia na Ziemi”, obejmując wszystkie gatunki dzikich zwierząt i roślin. To właśnie one gwarantują bioróżnorodność i stanowią jej kluczowe elementy. Ziemia jest domem dla niezliczonych gatunków fauny i flory – zbyt wielu, by nawet próbować policzyć. Jednak niezrównoważona działalność człowieka i nadmierna eksploatacja gatunków i zasobów naturalnych, które składają się na siedliska i ekosystemy wszystkich dzikich zwierząt, zagrażają różnorodności biologicznej na świecie. Prawie jedna czwarta wszystkich gatunków jest zagrożona wyginięciem w nadchodzących dziesięcioleciach.

Nodus Lorenzo palmieri
Tarassaco | projekt: Lorenzo Palmieri

W Światowym Dniu Przyrody 2020 szczególną uwagę skupia się wokół dzikich roślin i zwierząt w ich różnorodnych i pięknych formach. Swój wkład i udział zaznacza także Nodus, producent dywanów, prezentując nową kolekcję. Projekty przygotowali zaangażowani i odpowiedzialni projektanci, i tak powstały inspirowane przez bioróżnorodność dywanyLion projektu Aldo Bakkera, Monkey stworzyło Estudio Campana, dalej Big Leaf oraz Le Cycle, które przygotował Matali Crasset. StudioJob zaprojektowało Panteon, a Lorenzo Palmieri przepiękny dywan Tarassaco. Tematem wszystkich tych prac jest różnorodność biologiczna, zrównoważony rozwój i ochrona wszystkich żywych stworzeń. Jednak nie tylko w tych produktach Nodus odnajdziemy odwołania do cudownego świata przyrody.

Insects StudioJob Nodus
Insects | projekt: StudioJob

 

Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close