Search

Carbon Buster

Ekologiczne budownictwo to przyszłość branży. Nie tylko energooszczędne rozwiązania, ale także obojętne dla środowiska materiały budowlane będą stanowić o jakości przyszłych domów mieszkalnych.

Nagła potrzeba tworzenia gospodarki nisko emisyjnej i ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko i zmiany klimatu, owocowała budownictwem bezkarbonowym. Firmą znakomicie wpisującą się w ten ważny trend ekologiczny jest brytyjska Lignacite – wytwórca Carbon Buster – cegieł o ujemnej emisji węgla.

Ekologiczne cegły są wytworzone z materiałów pochodzących w 50% z recyclingu, amalgamatu cementu, piasku oraz wody. Cegły zawierają także składowe pochodzenia drzewnego mające właściwości pochłaniania węgla i magazynowania go wewnątrz, zamiast standardowej emisji do atmosfery. Testy wykazały, że cegły twardości 3,6N/mm2 osiągały poziom nasycenia węglem 14 kilogramów na tonę użytego materiału budulcowego, podczas gdy norma dla branży wynosi 14 kg na 100 kg. Cegły twardsze 7.3N/mm2 zawierały jedynie 3 kg węgla na tonę.

Cegły nadają się do realizacji większości standardowych projektów budowlanych. Na ich korzyść przemawiają dodatkowe właściwości dźwiękochłonne materiału, wyższe niż innych tradycyjnie stosowanych odpowiedników. Carbon Buster może stanowić nową jakość budownictwa ekologicznego, nie tylko obojętnego dla środowiska, ale wręcz sprzyjającego oczyszczaniu atmosfery.

 

Carbon buster

Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close