Search

W sercu francuskiej sztuki nowoczesnej XX wieku

Paul Gauguin - Aha oe feii? 1892
 

Od końca XX wieku Siergiej Shchukin, wiodący moskiewski przedsiębiorca, w trakcie swoich podróży do Paryża, poznawał sztukę francuskich środowisk artystycznych – zarówno impresjonistów jak i postimpresjonistów. To właśnie w czasie tych podróży został aktywnym obrońcą i propagatorem pionierskiej sztuki impresjonizmu, postimpresjonizmu oraz modernizmu. Przyjaźnie nawiązane z grupą czołowych paryskich marszandów, wywarły mocny wpływ na kształt zebranej przez niego kolekcji obrazów, będącej jedną z najbardziej niezwykłych kolekcji sztuki XX wieku.

Dzięki hojnemu wkładowi Państwowego Muzeum Ermitażu oraz Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, które brały udział w stworzeniu tej wystawy, w Fondation Louis Vuitton zostaną zaprezentowane najważniejsze dzieła impresjonistów, postimpresjonistów oraz współczesnych mistrzów malarstwa z kolekcji Shchukina.
Zwiedzający wystawę będą mogli podziwiać 130 prac takich artystów jak: Monet, Cezanne, Gauguin, Rousseau, Derain, Matisse, Picasso, Van Gogh, Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec oraz Van Gogh.
Program kulturalny zaprojektowany wokół wystawy, obejmie również wydarzenia muzyczno-taneczne, kontynuując artystyczny dialog pomiędzy Francją a Rosją, zapoczątkowany w XX wieku i trwający nieprzerwanie do dziś.
Wystawa będzie także okazją do przeglądu naukowego – w lutym 2017 odbędzie się sympozjum, które zgromadzi międzynarodową społeczność naukowców badających wpływ wielkich kolekcjonerów na sztukę współczesną w XIX i XX wieku.
Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close