Search

Zrównoważona architektura przyszłości według Piuarch

Espaço
Latteria Sociale | Valtellina
Latteria Sociale | Valtellina

Rewitalizacja miast to, według Piuarch, właśnie zrównoważona architektura. To włoskie biuro architektoniczne ma wizję miasta bardziej ekologicznego i zrównoważonego. Takiego, w którym będą powstawać ukochane miejsca. Najlepszym przykładem jest urbanistyczny projekt przebudowy Gucci Hub, który wygrał Refurbishment in Architecture Award 2019.

Gucci Hub
Gucci Hub: © Andrea Martiradonna

Architekci uważają, że konieczne jest głębokie dostrojenie się do rzeczywistości, aby zmierzyć się ze zmianami, którymi jesteśmy poddawani. Architektura ma za zadanie odpowiadać na potrzeby ludzi i miejsc. Dlatego Piuarch chcą tworzyć miejsca, które będą naprawdę kochane.

Gucci Hub
Gucci Hub: © Andrea Martiradonna

Zrównoważona architektura przyszłości

Faktycznie projekt nie może już ignorować przekrojowej i jednocześnie unikalnej koncepcji, która mogłaby odpowiadać na
różne potrzeby, takie jak oszczędność energii, żywotność przestrzeni, dobre samopoczucie i tereny zielone, miejskie
przebudowy, włączenie społeczne, zachowanie kontekstu miejskiego i środowiskowego. Dbałość o te aspekty ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego i współczesnego podejścia do kształtowania wizji miasta i architektury przyszłości.
Począwszy od koncepcji, architekci muszą rozważyć potrzeby klimatyczne miejsca i jego kontekst terytorialny. Nie mniej jednak ważne są inklinacje społeczne i kulturowe, w których wzrośnie budynek. Finalnie chodzi bowiem o to, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zmaksymalizować wykorzystanie zrównoważonych zasobów. Co więcej, ekologiczna efektywność budynku nabiera kształtu również w zależności od różnych możliwych zastosowań przestrzeni. Przełożenie tych założeń na architekturę wysokiej jakości jest wyzwaniem, które należy podjąć.

Cyprus Tower
Cyprus Tower

Ważne jest również rozważenie różnych aspektów samej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Z energetycznego punktu widzenia istotnym jest, aby skupić się na tym, jak struktura budynku będzie wykorzystywała energię i jak skutecznie ją chronić. Proces ten obejmuje wykonanie doskonałej izolacji i wykorzystanie systemów cieniowania, które wykorzystują naturalny przebieg światła. Zrównoważone budynki powinny korzystać z energii słonecznej lub z innego alternatywnego źródła odnawialnego. Istnieje jednak wiele znaczeń tego słowa. Nowym wyzwaniem dla przyszłych architektów będzie w rzeczywistości tworzenie miast, z myślą o zrównoważonym rozwoju energetycznym. Innowacyjnego podejścia potrzeba także w kwestii społeczności i krajobrazu.

zrównoważona architektura
Cyprus Tower

Wdrożone koncepcje

Oprócz tradycyjnego projektowania budynków, studio Piuarch przeprowadziło kilka projektów, które odpowiadają na
te nowe potrzeby. Rezultatem są działania związane z przebudową miast, takie jak Ogród na Dachu budynku, w którym mieści się pracownia w Brerze. Dalej możemy wymienić instalację Espaço w Sao Paolo w Brazylii, która miała na celu przywrócenie zdegradowanej przestrzeni miejskiej faveli dla lokalnej społeczności. Tutaj zadbano o dzieci i zaangażowano je w treningi, gry i zajęcia. Kolejną koncepcję Piuarch zaprezentuje podczas Chicago Biennial Architecture 2019: Synergy Garden. Sieć miejskich ogrodów na dachach szkół na peryferiach obszarze miast, tak zwanych Pustyniach Żywnościowych. Są to obszary zamieszkałe przez osoby o niskich dochodach, które mają ograniczony dostęp do wartościowej żywności.

zrównoważona architektura
Orto fra i Cortili: © Daniele Cavadini, Matteo Carassale

Wszystkie te działania zwielokrotniają znaczenie dyskursu o zrównoważonej architekturze, wciąż wzbogacanego o kolejne
zagadnienia. Obok zrównoważonego rozwoju społecznego i obywatelskiego, który ma również na celu reagowanie na
wzrost liczby ludności (szacunkowo o 65% więcej do 2050 r.), istnieje kwestia krajobrazu. To zagadnienie zawsze
odgrywa kluczową rolę w planowaniu Piuarch. Architekci uważają zatem, że konieczne jest głębokie dostosowanie się do
rzeczywistości, aby stawić czoła zmianom, którym podlegamy. Wszystkie budynki, nad którymi pracują, bezproblemowo integrują się z krajobrazem, korzystając z jego konstrukcji, materiałów i estetyki, stając się pochodną zamiast przeszczepu.
W tym sensie rewitalizacja starej fabryki Caproni w via Mecenate w Mediolanie jest wzorowa. To co obecnie ma miejsce w Gucci Hub, nagrodzono już za niezwykłą naturę i spójność restauracji i odnowienia obiektów w ramach nagrody Refurbishment in Architecture 2019.

zrównoważona architektura
Espaço

W rzeczywistości, dla klientów uruchamiających budowę, oprócz estetycznych i technicznych wymagań, oszczędności energii, bardzo ważne jest także zrównoważone wykorzystanie przestrzeni. Na przykład w przypadku miejsc pracy, potrzebne są duże jasne biura, zielone strefy relaksacyjne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Te funkcje mają fundamentalne znaczenie dla dla pracowników, ponieważ pozytywnie wpływają na ich funkcjonowanie oraz wydajność pracy. Kolejny przykład jak zrównoważona architektura może polepszyć nasze życie.

zrównoważona architektura
Espaço
Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close