Search

Sztuka powojenna w Spectra Art Space

SAS_wystawa_fundacja Staraków_pointofdesign.pl

Od 28 stycznia 2023 r. w Spectra Art Space na ul. Bobrowieckiej 6, można obejrzeć wystawę „Niektórzy ludzie są jak wzgórza”. Jest ona zbudowana wokół najwybitniejszych postaci polskiej sztuki powojennej znajdujących się w kolekcji Anny i Jerzego Staraków.

Spectra Art Spece, wystawa: „Niektórzy ludzie są jak wzgórza” z dziełami z kolekcji A.i J. Staraków.
Artyści, których prace znalazły się na wystawie to: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak,
Jan Dobkowski, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kobro, Ewa Kuryluk, Danuta Lewandowska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Maria PinińskaBereś, Erna Rosenstein, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski.

Spectra Art Space – kulturalny wkład rodziny Staraków

W tym roku Spectra Art Space Fundacji Rodziny Staraków obchodzi jubileusz 10 lecia. Powstała w grudniu 2012 roku, w oparciu o autorski program Ani Muszyńskiej, kuratorki Starak Collection. Z sukcesem realizuje misję fundatorów Anny i Jerzego Staraków wspierania i promowania polskiej sztuki współczesnej w kraju i na świecie. W ciągu ostatnich 10 lat zespół Spectra Art Space zorganizował ponad 20 wystaw klasyki polskiej sztuki powojennej, blisko 70 odsłon projektu SOON_ dla młodych twórczyń i twórców. Ma za sobą również trzy prezentacje polskiej sztuki w ramach Biennale Arte w Wenecji, w tym monograficzne wystawy Ryszarda Winiarskiego w 2017 roku oraz Ewy Kuryluk w 2022 roku, jako oficjalne wydarzenia towarzyszące.

Cieszę się, że dzięki naszym staraniom powstała ważna i niezależna instytucja kulturalna, rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale również na świecie powiedziała na otwarciu wystawy Elżbieta Dzikowska, Prezes Fundacji Rodziny Staraków Punktem wyjścia dla realizowanego programu wystaw Spectra Art Space jest prywatna kolekcja sztuki Anny i Jerzego Staraków. Kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu, w budynku było około 30 obrazów. Dzisiaj kolekcja to ponad 500 dzieł, blisko 90 artystek i artystów. Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do wystaw. Równolegle uzupełniamy i wspieramy działania muzeów oraz innych instytucji kultury, dając przykład i rozwijając w Polsce mechanizm partnerstwa publicznoprywatnego.


Niektórzy ludzie jak wzgórza

Które się wznoszą spośród ludzi

Widzą daleko całą przyszłość

Dużo lepiej niż teraźniejszość

Dużo ostrzej niż to co było

– fragment poematu Wzgórza Guillaumea Apollinaire’a

Tytuł najnowszej wystawy Niektórzy ludzie jak wzgórza jak wyjaśnia kuratorka Ania Muszyńska zaczerpnięty został z poematu „Wzgórza” Guillaumea Apollinaire’a, jednego z ojców nowoczesnej poezji, wybitnego krytyka sztuki, wreszcie twórcy terminu surrealizm. Poemat to profetyczna wizja nadchodzącego „nowego świata” i nowej sztuki, świata budowanego na gruzach doświadczeń I wojny światowej, jednocześnie przepełnionego energią tworzenia, której owocem stała się sztuka współczesna, z mnogością kierunków i uwolnioną do granic wyobraźnią. Bez tego doświadczenia nie byłoby sztuki, takiej jaką znamy dziś. To tamten czas stał się fundamentem, na którym zbudowana została jej nowa definicja i jej nowe formy odbierania i oddziaływania, a sam Apollinaire oraz jego poemat stał się symbolem tego momentu. „Wzgórza”, określane mianem jednego z najważniejszych tekstów XX wieku, często bywały przywoływane w sztuce.

Zdjęcia: Maciej Jędrzejewski

Zobacz także:

Behind the Appearances

Write a response

Dodaj komentarz

Close
© Copyrights by Point of Design
Close